Jesteś tutaj: Home > Inwestycje > Inwestycje długoterminowe

Inwestycje długoterminowe

Praktycznie każda inwestycja jest nastawiona na zysk. Jednak to, czy taka inwestycja przyniesie nam oczekiwane rezultaty czy też raczej przyniesie nam straty, bo z taką możliwością również należy się liczyć. Zawsze jednak należy pamiętać, iż inwestycja jest czyniona w celu uzyskania konkretnego zysku. Zawsze inwestując przeznaczamy część posiadanych przez nas pieniędzy w celu realizacji naszych pomysłów i naszych zamiarów. Zawsze jest to jakieś ryzyko, które może nam przynieść konkretny zysk lub konkretne starty. Zawsze, więc z taką możliwości należy się liczyć decydując się na jakiekolwiek inwestycje. Każde inwestycje mogą zostać podzielone na długoterminowe i krótkoterminowe. Wydaje się, iż dla firm i przedsiębiorstw znaczenie mają raczej te inwestycje długoterminowe. Jest to zawsze nabycie konkretnych aktywów w celu uzyskania korzyści w przyszłości. Inwestycją długoterminową może być każdorazowo na przykład nabycie nieruchomości w celu uzyskania z nich korzyści, zysku w przyszłości. Inwestycje długoterminowe zawsze mają wydłużony czas w porównaniu z inwestycjami krótkoterminowymi. Trwają one, więc dłużej, czyli co najmniej ponad 12 miesięcy. Zawsze są to różne inwestycje tak, więc mogą to być również udziały, akcje, papiery wartościowe czy też udzielone długoterminowe pożyczki. Zawsze jednak najważniejszym elementem wszelkich inwestycji jest zysk, który zostanie wypracowany w przyszłości a pieniądze na ten cel muszą zostać wyłożone tu i teraz. Czas oczekiwania na zysk jest różny, dlatego wyróżniamy inwestycje długo i krótkoterminowe.

Comments are closed.