Jesteś tutaj: Home > Inwestycje > Inwestycje krótkoterminowe

Inwestycje krótkoterminowe

Każdorazowo inwestycja oznacza wydatek w celu uzyskania jakichkolwiek korzyści. Zawsze inwestując przeznaczamy część posiadanych przez nas pieniędzy w celu realizacji naszych pomysłów i naszych zamiarów. Zawsze jest to jakieś ryzyko, które może nam przynieść konkretny zysk lub konkretne starty. Zawsze, więc z taką możliwości należy się liczyć decydując się na jakiekolwiek inwestycje. Każdorazowo każdy z nas może zainwestować swoje pieniądze na wiele różnych sposobów. Jednym z nich są ta zwane inwestycje krótkoterminowe. Także każda firma, każde przedsiębiorstwo takie inwestycje może czynić i tak bardzo często się dzieje. Charakteryzują się one tym, iż czas takiej inwestycji krótkoterminowej to zazwyczaj okres od 3 miesięcy, jednakże nie więcej niż 12 miesięcy, czyli nie dłużej niż jeden rok. Każdorazowo mogą to być różne formy inwestycji. Przede wszystkim mogą to być udzielone krótkoterminowe pożyczki. Jednakże wiele zależy w tym przypadku od tego, na jaki okres dana pożyczka została udzielona a także od tego, w jakim okresie dane raty tej pożyczki będą spłacane. Ponadto do inwestycji krótkoterminowych zaliczane są wszelkie inne krótkoterminowe aktywa finansowe. Każdorazowo mogą to być na przykład umowy leasingu finansowego, lub też mogą to być bankowe lokaty terminowe, których okres wynosi powyżej 3 miesięcy, nie więcej jednak niż 12 miesięcy. Są to każde aktywa finansowe jednak nigdy nie mogą być inwestycjami krótkoterminowymi akcje, udziały czy też inne papiery wartościowe.

Comments are closed.