Jesteś tutaj: Home > Giełda > Właściwe oszczekanie

Właściwe oszczekanie

Trzeba pamiętać, że złodzieje tylko czekają na okazję i nasz niewłaściwy ruch. Przezorność jest w tym przypadku jak najbardziej pożądania. Księgowe ujęcie rezerw obejmuje: – utworzenie rezerwy – oszacowanie przyszłych ubytków aktywów; – wykorzystanie rezerwy – rzeczywisty fizyczny ubytek aktywów; – rozwiązanie rezerwy – uznanie rezerwy w całości lub części za bezprzedmiotową (oznacza to, że przewidywane zdarzenie gospodarcze nie wystąpiło lub wysokość rezerwy przekracza jego rzeczywistą wartość. Z powyższego wynika ważne uogólnienie, a mianowicie: rezerwy – bez względu na ich przeznaczenie – tworzone są na ściśle lub szacunkowo określony okres, po upływie którego następuje wykorzystanie lub rozwiązanie rezerwy. Rezerwy to zobowiązania, co do których nie jest pewny termin lub kwota wymagalności. Do zobowiązań …Jakość obsługi – Czy pieniądze dają szczęście?Płacimy ogromne pieniądze za usługi i produkty. Pomoc ekspedienta nie jest za darmo, ona jest wliczona w cenę poszczególnych dóbr. Dlatego niezwykle ważna dla klienta jest jakość obsługi ze strony przedstawiciela firmy. Czasy, kiedy ciężko było cokolwiek dostać dawno minęły. Dlatego nadętych sprzedawców coraz trudniej spotkać. Większość jest miła, ale za to niekoniecznie uczciwa.

Comments are closed.